חיפוש

עודכן ב: 28 אפר 2018

חוקי המגן בדיני העבודה מעניקים לעובדים הגנות מפני התנהגות שרירותית של המעבידים. את הלקח הזה למדה לאחרונה אחת מקופות החולים.לקוחה של משרדנו נקלטה כעובדת בקופת חולים צפונית, אולם עוד לפני שהתחילה בפועל את עבודתה הודיעה לה קופת החולים על פיטוריה, למרות היותה בהריון. בשמה של העובדת הגשנו לבית הדין לעבודה בחיפה בקשה דחופה למתן צוו מניעה זמני, במסגרתה התבקש בית הדין להורות לקופת החולים לבטל את פיטורי העובדת ולהורות על המשך העסקתה כאחות בקופת החולים. בבקשה טענו כי פיטורי העובדת היו שלא כדין, מחמת אפליה אסורה בשל הריון, בחוסר תום לב קיצוני ותוך הפרה גסה ובוטה של חוקי העבודה, לרבות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970 ועוד.


לאחר הגשת הבקשה לבית הדין הגענו להסדר עם קופת החולים במסגרתו סוכם כי פיטורי העובדת יבוטלו וכי היא תתחיל את עבודתה בקופת החולים באופן מיידי, וזאת בהתאם לתנאים הקבועים בנוסח ההודעה לעובד עליו היא חתמה עם תחילת העסקתה.


המעביד פגע בזכויות העובד שלכם? הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו לשם קבלת ליווי צמוד ותומך לכל אורך הטיפול בתיק. נא צרו עמנו קשר בטל': 04-9001555 או בהודעת דוא"ל: bhkhlaw@gmail.com.


21 צפיות

חופש הביטוי הוא מהערכים החשובים והמקודשים ביותר בדמוקרטיה, אולם חופש הביטוי הוא לא חופש הביזוי, וגם לחופש הביטוי יש מגבלות. את הלקח הזה למד על בשרו עו"ד פלוני....


משרדנו ייצג אדם ששימש כמנהלה של חברה קטנה לאספקת שירותי צילום מסמכים ותוכניות. ביום מן הימים פנה אל החברה עו"ד חיפאי ובאמצעות האדריכל שלו הזמין מהחברה צילום של גרמושקה לצורך קבלת היתר בניה לביתו שבקריות - עבודה שהסתכמה בעלות של מאות שקלים בודדים. לאחר שהעבודה בוצעה וסופקה לעוה"ד, הוא סירב לשלם עליה (בטענה שהאדריכל הוא שצריך לשלם), ולכן לא היתה כל ברירה אלא להגיש נגדו תביעה לבית משפט השלום בנצרת. בתום ההליך ניתן פסק-דין שבו התקבלו טענות החברה ועוה"ד החיפאי חוייב לשלם לה סך של 800 ₪.


אלא שבכך לא מסתיים סיפורנו. לאחר מספר ימים שלח עוה"ד לחברה צ'ק בדואר, אליו צירף מכתב המיועד למנהל החברה, בו איחל למנהל במילים אלה ממש כי: "תשתמש בכספים אלה אך ורק לצורך טיפולים אונקולוגיים במחלת סרטן הלבלב ו/או הכבד אשר לה אתה ראוי ולתרופות, אשר בעזרת השם לא תועלנה". המנהל ההמום, הנסער והכואב פנה אל משרדנו ובשמו הגשנו כנגד עורך הדין תלונה ללשכת עורכי-הדין וכן תביעה נוספת לבית המשפט, והפעם בגין לשון הרע, ובה דרישה לפצות את לקוחנו בעקבות המכתב המביש, המשפיל והמשמיץ שנשלח לו, תוך כדי פגיעה גסה בזכויותיו, בכבודו ובשמו הטוב.


בסופו של ההליך קיבל בית המשפט את תביעתנו וחייב את עוה"ד לשלם ללקוח משרדנו פיצויים בשל לשון הרע. כלומר, עוה"ד שקילל וגידף בעת שחוייב בתשלום של 800 ₪ נאלץ לשלם כעת סכום של כ- 20 אלף ₪ נוספים. זהו צדק בהתגלמותו.


נתקלתם בלשון רעה כנגדכם? הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו לשם קבלת ליווי צמוד ותומך לכל אורך הטיפול בתיק. נא צרו עמנו קשר בטל': 04-9001555 או בהודעת דוא"ל: bhkhlaw@gmail.com.


70 צפיות

עודכן ב: 28 אפר 2018

הנטייה של כולנו היא לחשוב על חוקי המגן בדיני העבודה כחוקים שמטרתם להגן על העובד החלש. מסתבר שגם עורכי-דין זקוקים לעיתים להגנה.לקוחה של משרדנו, עורכת-דין צעירה בתחילת דרכה, ניהלה משא ומתן עם משרד עורכי-דין מאחת מערי הצפון לצורך קבלה לעבודה. בתום הליך המיון הודע לה על קבלתה לעבודה כעורכת-דין במשרד, אולם יום אחד בלבד לפני תחילת העבודה נאמר לה שהמשרה בוטלה וכי היא לא תתחיל בעבודתה.


בשמה של העובדת הגשנו תביעת פיצויים לבית הדין לעבודה בחיפה בה טענו כי משרד עורכי-הדין הפר את הסכם ההעסקה עם העובדת, שכן לעובדת כלל לא ניתנה ההזדמנות להתחיל בעבודתה ולהוכיח את כישוריה. עוד טענו כי עם ההודעה לעובדת על קבלתה לעבודה "קשר" המשרד את העובדת אליו וגרם לה לדחות הצעות עבודה אחרות, ובכך גרם לה נזק.


בעת הדיון בפני בית הדין לעבודה טענו כי על צדדים לחוזה עבודה חלה חובת תום הלב שקבועה בסעיפים 12 ו- 39 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973. "משמעותה של החובה לקיים חוזה בתום לב ובדרך מקובלת היא, כי הצדדים ליחס החוזי חייבים לנהוג זה כלפי זה ביושר, בהגינות ועל פי המקובל על בעלי חוזה הוגנים... על בעלי החוזה לפעול להגשמתה של כוונתם המשותפת, תוך נאמנות ומסירות למטרה שעמדה לנגד עיניהם, ותוך עקביות בהגשמת ציפייתם המשותפת הסבירה" (בג"צ 59/80 שירותי תחבורה ציבוריים באר שבע נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח').


בית הדין לעבודה קיבל את התביעה וחייב את המעביד בתשלום פיצויים.

המעביד פגע בזכויות העובד שלכם? הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו לשם קבלת ליווי צמוד ותומך לכל אורך הטיפול בתיק. נא צרו עמנו קשר בטל': 04-9001555 או בהודעת דוא"ל: bhkhlaw@gmail.com.


21 צפיות