דיני עבודה

בן-חיים את חלדי – משרד עורכי דין, נוטריון וגישור, המורכב משלושה עורכי דין ומצוות משפטי איכותי, נותן מספר שירותים בתחום דיני העבודה, לרבות בסוגיית קיומם של יחסי עובד-מעביד, זכויות עובדים, הפליה בעבודה, פיטורים שלא כדין, צווי מניעה לביטול פיטורים והחזרה לעבודה, ביטול מכרזים בעבודה מחמת פגמים, הגבלת עיסוק, אי תחרות, סודות מסחריים, חשיפת שחיתויות, פירוק חברות ותאגידים וייצוג העובדים בתביעות חוב מול המוסד לביטוח לאומי ועוד.

במדינת ישראל, כמו בכל שאר מדינות העולם המודרני, קיים מערך נרחב של חוקים, תקנות וצווים שמטרתם להסדיר את יחסי העבודה. היחסים שבין עובד למעביד ובין כלל העובדים והמעסיקים למדינה, אלו הם דיני העבודה.

משרדנו מתמחה בייצוג עובדים ומעסיקים (הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי), בסוגיות מורכבות מתחום דיני העבודה במגוון נושאים, לרבות: סוגיית קיומם של יחסי עובד-מעביד, זכויות עובדים, הפליה בעבודה, פיטורים שלא כדין, צווי מניעה לביטול פיטורים והחזרה לעבודה, ביטול מכרזים בעבודה מחמת פגמים, הגבלת עיסוק, אי תחרות, סודות מסחריים, חשיפת שחיתויות, פירוק חברות ותאגידים וייצוג העובדים בתביעות חוב מול המוסד לביטוח לאומי ועוד.

 

כמו כן, המשרד מעניק שירותי ייעוץ משפטי שוטף גם לעובדים ביחס לתנאי העסקתם וכן בחינת חוזי העסקה לקראת חתימה ועריכת חוזי עבודה אישיים.

  

חשוב לשוב ולהדגיש - תחום דיני העבודה הנו מורכב ודורש מומחיות רבה, כך שהאמור לעיל איננו יכול להוות תחליף לייעוץ על-ידי משרד עורכי-דין מקצועי ומיומן, אשר ילווה אתכם לכל אורך התביעה.

"לא מוגזם לומר כי השאלות שבהן דן משפט העבודה - מעבר לחשיבותן הישירה לעובדים ולמעבידים - הן שאלות שמשפיעות גם על דמותה של החברה, על הכלכלה, על סדרי העדיפות הלאומיים, על מידת השוויון בחברה ועוד".

- עו"ד אלחאן חלדי

תחום דיני העבודה הוא אחד מתחומי המשפט החשובים והמשפיעים ביותר, באשר הוא כולל בתוכו מגוון רחב של הסדרים ועקרונות שמשפיעים לא רק על העובדים והמעבידים עצמם, אלא גם על החברה בכלל. זהו תחום משפטי מקיף ורחב בו משתלבות שאלות מתחומי משפט אחרים, לרבות מתחום דיני החוזים, הנזיקין, הקניין, המשפט החוקתי והמשפט המנהלי.

 

באשר למישור העבודה ויחסי העבודה, דיני העבודה עוסקים בהסדרתם של התחומים הבאים: קביעת קיומם של יחסי עובד-מעביד; מערכת היחסים החוזית שבין העובד לבין המעביד (הסכמי עבודה); וחובותיהם וזכויותיהם של הצדדים לפי הדין, ובפרט לפי חקיקת המגן, אשר מעניקה לעובד הגנות הגוברות על ההסכמות החוזיות בין הצדדים.

 

כמו כן, דיני העבודה עוסקים גם במשפט העבודה הקיבוצי, במסגרתו מוסדרים היחסים שבין ארגוני עובדים לארגוני מעבידים בתחומים שונים, כגון - חופש ההתאגדות, זכות השביתה, הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה.

 

ייחודם של דיני העבודה מתבטא, בין היתר, בקיומן של ערכאות משפטיות נפרדות, מתמחות ומיוחדות לתחום זה - בתי הדין לעבודה, אשר פזורים במחוזות השונים ברחבי המדינה, לפי חוק בתי הדין לעבודה התשכ"ט-1969.

 

בין החוקים העיקריים שנכללים במסגרת דיני העבודה ניתן למצוא את: חוק פיצויי פיטורין, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק חופשה שנתית, חוק העסקת בני נוער, חוק עבודת נשים, חוק הסכמים קיבוציים, חוק שכר מינימום ועוד רבים אחרים.