חיפוש
  • עו"ד יצחק בן-חיים

קופת החולים פיטרה עובדת בהריון ונאלצה לבטל את הפיטורים לאלתר.

עודכן ב: 28 אפר 2018

חוקי המגן בדיני העבודה מעניקים לעובדים הגנות מפני התנהגות שרירותית של המעבידים. את הלקח הזה למדה לאחרונה אחת מקופות החולים.לקוחה של משרדנו נקלטה כעובדת בקופת חולים צפונית, אולם עוד לפני שהתחילה בפועל את עבודתה הודיעה לה קופת החולים על פיטוריה, למרות היותה בהריון. בשמה של העובדת הגשנו לבית הדין לעבודה בחיפה בקשה דחופה למתן צוו מניעה זמני, במסגרתה התבקש בית הדין להורות לקופת החולים לבטל את פיטורי העובדת ולהורות על המשך העסקתה כאחות בקופת החולים. בבקשה טענו כי פיטורי העובדת היו שלא כדין, מחמת אפליה אסורה בשל הריון, בחוסר תום לב קיצוני ותוך הפרה גסה ובוטה של חוקי העבודה, לרבות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970 ועוד.


לאחר הגשת הבקשה לבית הדין הגענו להסדר עם קופת החולים במסגרתו סוכם כי פיטורי העובדת יבוטלו וכי היא תתחיל את עבודתה בקופת החולים באופן מיידי, וזאת בהתאם לתנאים הקבועים בנוסח ההודעה לעובד עליו היא חתמה עם תחילת העסקתה.


המעביד פגע בזכויות העובד שלכם? הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו לשם קבלת ליווי צמוד ותומך לכל אורך הטיפול בתיק. נא צרו עמנו קשר בטל': 04-9001555 או בהודעת דוא"ל: bhkhlaw@gmail.com.


21 צפיות