משפט מנהלי - ענייני ארנונה

בן-חיים את חלדי – משרד עורכי דין, נוטריון וגישור, המורכב משלושה עורכי דין ומצוות משפטי איכותי, נותן מספר שירותים בתחום המשפט המנהלי - ענייני ארנונה, לרבות ייעוץ וטיפול בהגשת השגות למנהל הארנונה של הרשות המקומית וכן בהגשת עתירות מנהליות על החלטות הרשות המקומית לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.

"ארנונה כללית היא מס שמוטל על ידי הרשות המקומית על מחזיקי נכסים בתחומה, שמטרתה העיקרית היא לממן את פעילויותיה השונות של הרשות המקומית".

- עו"ד יצחק בן חיים

המשפט המנהלי הוא ענף המשפט שמסדיר את פעולותיהם של רשויות המדינה השונות וגופים ציבוריים למיניהם וכן את מערכות היחסים שבינם לבין האזרח. העיקרון המנחה במשפט המנהלי קובע כי גופי המנהל השונים פועלים כנאמני הציבור - ולכן מוטלות עליהם חובות מוגברות ביחסן לאזרחים. כמו כן, עקרון שלטון החוק במדינה דמוקרטית פירושו שרשויות המדינה כפופות לשלטון החוק כמו כלל האזרחים, ואין המדינה פטורה מקיום הוראות החוקים החלים עליה, רק מפני שהיא המדינה.

לעקרונות הנ"ל חשיבות רחבה ועמוקה בעיצוב חייהם של תושבי המדינה. משמעותם היא כי בפעולתם של גופי השלטון השונים (הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות כלל הגופים שפועלים תחתיהם, כגון הרשויות המקומיות), חובה עליהם לפעול בהתאם למסגרת החוקים החלים עליהם, וכמו כן - חובה עליהם להפעיל את שיקול דעתם בסבירות, בהוגנות ובתום לב לטובת אזרחי המדינה ותושבי הרשות המקומית.

 

דברים אלה יפים גם כאשר הרשות המקומית מפעילה את שיקול דעתה בקביעת גובה הארנונה, דרכי גבייתה מהתושב, מתן פטורים והנחות בארנונה ועוד.

 

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992 מסמיך  את הרשויות המקומיות להטיל ארנונה שתחושב לפי יחידת שטח בהתאם לסוג הנכס, לשימושו ולמקומו; ואילו תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), תשס"ז-2007 מגדירות את סיווג הנכסים השונים (כגון: מבני מגורים, מבני משרדים, שירותים ומסחר, מבני תעשיה ועוד) וכן את הסכומים המזעריים והמירביים לארנונה הכללית אשר תטיל הרשות המקומית בכל שנת כספים לפי סיווג הנכסים. בפועל, תשלומי הארנונה נקבעים בצו הארנונה של כל רשות מקומית במסגרת סכומי מינימום ומקסימום שקבועים בתקנות ההסדרים.

 

בהיותה רשות שלטונית לכל דבר ועניין, סמכותה וחובתה של הרשות המקומית לקבוע את שיעור הארנונה וכן סמכותה לפעול לגבייתה של הארנונה, כפופות לכללי ועקרונות המשפט המנהלי, ובין היתר - חובה על הרשות המקומית שלא לחרוג מהסמכויות שנקבעו לה בחוק, בתקנות ובצו הארנונה; חובה עליה להפעיל את שיקול דעתה בסבירות ובמידתיות; וכן חובה עליה לנהוג בתושבים בהוגנות, ללא משוא פנים וללא חשש לאפליה.
 

במידה ואתם סבורים כי הרשות המקומית שגתה, למשל, בסיווג הנכס שברשותכם ובחישוב הארנונה שהטילה בגינו, או שהרשות לא העניקה את הפטור או ההנחה הדרושים, הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו לשם קבלת ייעוץ וטיפול. תחום הארנונה הכללית הנו מורכב וסבוך, ובמשרדנו תקבלו ליווי צמוד לכל אורך הטיפול בעניינכם, החל משלב הגשת ההשגה למנהל הארנונה ברשות המקומית ועד - במקרה הצורך - להגשת עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים על החלטת הרשות המקומית.

 

חשוב לשוב ולהדגיש - תחום הארנונה הכללית הנו מורכב וסבוך, כך שהאמור לעיל איננו יכול להוות תחליף לייעוץ על-ידי משרד עורכי-דין מקצועי ומיומן, אשר ילווה אתכם לכל אורך ההליך.